ไปสถานที่สาธารณะ 8 ประเภท ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย - 公視新聞網

ไปสถานที่สาธารณะ 8 ประเภท ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

 
ในระยะนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อหลายรายที่หาต้นตอการติดเชื้อไม่พบ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศให้สวมหน้ากากหากไปสถานที่สาธารณะ 8 ประเภท กรุงไทเปประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในสถานที่สาธารณะต้องสวมหน้ากาก  และโดยสารรถไฟฟ้า หากไม่สวมหน้ากากจะถูกปรับไม่เกิน 15,000 เหรียญไต้หวัน
 
     ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศเมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า ประชาชนที่เข้าออกสถานที่สาธารณะ  8 ประเภท อาทิ สถานพยาบาลและใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย  ด้านเทศบาลกรุงไทเปประกาศว่า  ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.นี้เป็นต้นไป จะเริ่มใช้มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งรวมถึงการบังคับให้สวมหน้ากากเมื่อไปสถานที่สาธารณะและใช้ระบบยืนยันตัวตน
   รถไฟฟ้าไทเป รถไฟฟ้ารางเบาสายตั้นไห่และรถไฟฟ้าสายสนามบินเถาหยวน ต่างประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะเริ่มบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้ง และต้องสวมใส่ตลอดทาง ผู้ที่ฝ่าฝืนและหากเตือนแล้วไม่เชื่อฟังจะถูกปรับตั้งแต่ 3,000-15,000 เหรียญไต้หวันและจะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถด้วย
   นอกจากนี้ในกรุงไทเป กิจกรรมขนาดใหญ่นอกจากต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว หากเป็นกิจกรรมในร่มมีคนร่วมงานเกิน 100 คน กลางแจ้ง 500 คน ต้องขออนุญาตก่อนและห้ามรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม
   จากการไต้หวันมีผู้ติดเชื้อหลายรายที่ไม่พบต้นตอการติดเชื้อ ทำให้ประชาชนเริ่มหวั่นวิตก เกิดกระแสแย่งซื้อหน้ากากอนามัย  สมาคมเภสัชกรไต้หวันได้รับเสียงสะท้อนจากร้านขายยาจำนวนมากถึงปัญหาการจำหน่ายหน้ากากผ่านระบบยืนยันตัวตน หวังว่ารัฐบาลจะเร่งจัดสรรให้เพียงพอโดยเร็ว
 

留言區