การแพร่ระบาดระอุ เมษานี้รถไฟวัดอุณหภูมิร่างกายทุกสถานี

1585278869b.jpg
 
การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรถไฟไต้หวันประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. มีมาตรการวัดอุณหภูมิที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ 241 สถานี รวมถึงจุดบริการทั้งในและนอกสถานี โดยใช้เครื่องเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และใช้วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก หากมีอุณหภูมิ 37.5°C จะวัดใหม่ เมื่อมีอุณหภูมิเกิน 38 °C ถือว่ามีไข้ ขอให้รีบพบแพทย์หรือกลับไปพักผ่อน หากผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องขึ้นรถไฟ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาถึงจะขึ้นรถไฟได้
สถานีรถไฟฟ้าไทเปได้ติดตั้งกล้องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด  ที่สถานีไทเปเมนสเตชั่นซึ่งสถานีใหญ่ในเมืองไทเป เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจจะมีเสื้อคลุม แว่นตาป้องกัน และถุงมือ MRTไทเปกล่าวว่า ในอนาคตจะติดตั้งกล้องวัดอุณหภูมิไปยังสถานีอื่นๆที่มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวหนาแน่น อย่างสถานีซีเหมินติง สถานีปั่นเฉียว สถานีซื่อเจิ้งฝู่ สถานีจงเซี่ยวฟู่ซิง เป็นต้น ผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5°C จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูวัดอีกครั้ง หากเกิน 38 °C ก็จะช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล 
 
 
แปลและเรียบเรียง // สุชาวดี จะพือ