WEF ชี้ศักยภาพแข่งขันไต้หวันอยู่อันดับ 12 จาก 141 ปท.ทั่วโลก

 
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ได้ประกาศรายงานผลการจัดอันดับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยอันดับ 1.สิงคโปร์ 2.สหรัฐอเมริกา 3.ฮ่องกง 4.เนเธอร์แลนด์ 5.สวิตเซอร์แลนด์ 6.ญี่ปุ่น และไต้หวันคว้าอันดับที่ 12 ของโลกขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 1 อันดับ และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย
เมื่อดูลึกลงไปในรายละเอียดของ WEF จะเห็นว่า ในประเด็นสำคัญ ไต้หวันมีอันดับดีขึ้นคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอันดับ 4, ระบบสถาบันการเงินอันดับ 6 และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันดับ 11 ส่วนรายการปลีกย่อยหลายรายการ ร่วงลงมาอยู่ในระดับปลายแถว คือ ความซับซ้อนของระบบภาษี, การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน และภาษีการค้า
ตั้งแต่ปีที่แล้ว WEF มีการจัดอันดับ super innovators ด้วย ไต้หวันก็พยายามเร่งมาตามจนมาอยู่ในอับดับที่ 4 ของโลกรองจากเยอรมนี, สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่ 1 ของเอเชีย
แต่นักวิชาการบางรายมองว่า ไต้หวันมีอัตราเงินเดือนที่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรต่างชาติเข้ามา และเกิดสมองไหลออกนอกประเทศ ดังนั้นการปรับเพิ่มเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ
 
 
แปลและเรียบเรียง // อัญชัน ทรงพุทธิ์

專題|全台敬老金大調查