สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ทำไต้หวันย้ายฐานไป 5 ปท. มุ่งใต้ใหม่

1566528442s.jpg
 
 ผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีน ทำให้นักธุรกิจไต้หวันในจีนอพยพฐานการผลิตออกจากจีน นอกจากมาไต้หวันแล้ว กระทรวงเศรษฐการไต้หวันพบว่า นักธุรกิจเหล่านี้ยังเลือกที่จะไป อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามด้วย 
 
 3 ปีที่ผ่านมา ไต้หวันผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ พัฒนาการค้าทวิภาคีกับประเทศเหล่านี้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 117,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นต่อปีถึง 6% และเพื่อให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจไต้หวันไปลงทุนต่างประเทศ รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันการเจรจากับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนวิทยาศาสตร์ในประเทศเหล่านี้ 
 
 กระทรวงเศรษฐการไต้หวันระบุว่า ปัจจุบันนักธุรกิจไต้หวันที่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศมุ่งใต้ใหม่ เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก้าวต่อไปจะร่วมปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับรัฐบาลประเทศเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป 
 
 
แปลและเรียบเรียง // อัญชัน ทรงพุทธิ์