ไข้เลือดออกยังระบาด จงเหอ นครนิวไทเปพบผู้ติดเชื้อรายแรก

1565837091s.jpg
 
 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงลุกลามต่อเนื่อง นอกจากที่นครเกาสง ไถหนาน และเถาหยวนแล้ว ล่าสุดที่เขตจงเหอ นครนิวไทเป พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่รายแรก เป็นช่างซ่อมแอร์วัย 40 ปี ใช้ชีวิตอยู่ในเขตพื้นที่กรุงไทเปกับนครนิวไทเป ผลการตรวจสอบคือเป็นไข้เลือดออกประเภทที่ 1 การติดเชื้อสันนิษฐานว่ามาจากคนต่างพื้นที่
 
 สถิติของกรมควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า ปีนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั่วไต้หวันมีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น 70 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นนครเกาสง 50 ราย ไถหนาน 18 ราย เถาหยวนและนิวไทเปที่ละ 1 ราย ซึ่งยุงลายจุดขาวเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้นทางนครนิวไทเปจึงได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในรัศมี  50 เมตร รอบที่พักอาศัยของผู้ป่วย ตรวจสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไป
 
 
แปลและเรียบเรียง // มนภรณ์ ไชยวุฒิ