U12世界盃少棒賽 臺灣拍敗南非連贏2場


2019年U12世界盃pue、野球賽,今仔日是第三工囉,毋知鄉親敢有關心比賽的狀況?咱台灣先贏cuba閣贏南非,成績是不止仔好。

U12世界盃pue、野球賽,佇26日起鼓,台灣隊第一戰贏古巴了後,第二戰佮南非隊拚,咱台灣是SIAH-SIAH叫,台灣隊攏總有16支安打,提早佇第四局共比賽贏落來,等一下、下暗新聞播煞,咱台灣隊就欲佮日本拚,鄉親啊就毋通捘台呢,咱做伙共台灣隊鬥贊聲。

來看國際消息。露西亞首都莫斯科,佇昨昏有兩萬外人咧抗議,抗議啥?抗議政府禁止反對派的人,參加九月的市議會、選舉。莫斯科市長講遊行就無得著允准,派濟濟警察來趕人,共超過一千个人攏總掠起來,是最近幾冬來規模上大的鎮壓行動。 

九合一選戰解析

相關新聞