ยาเสพติดแพคเกจใหม่ในซองกาแฟ ลูกอม หลอกล่อวัยรุ่น

ยาเสพติดแพคเกจใหม่ในซองกาแฟ ลูกอม หลอกล่อวัยรุ่น    
 
ผู้ติดยาเสพติดในไต้หวันนับวันยิ่งมีอายุน้อยลง ผู้ค้ายาเสพติดหัวใสนำยาเสพติดบรรจุในซองกาแฟสำเร็จรูปบ้าง ลูกอมบ้างเพื่อง่ายต่อการกระจายสินค้าในกลุ่มวัยรุ่น ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ สำนักงานอาหารและยาไต้หวัน พบว่า ปี 2561 มียอดผู้ติดยาเสพติด กว่า 59000 คน โดยติดยาเสพติดประเภทที่ 2 มากที่สุด คิดเป็นอัตราส่วน 70 %  ของผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด
 
อู๋ หมิ่นหัว (吳敏華) // ผอ. แผนกควบคุมเวชภัณฑ์  สำนักงานอาหารและยาไต้หวัน เผย 
มันมีฤทธิ์ควบคุมความอยากอาหาร ดังนั้นอาจถูกพ่อค้าเถื่อนนำไป ผสมกับแอมเฟตามีน
เวลาที่ลดน้ำหนัก อาจกินเข้าไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วก็ติดไปโดยปริยาย 
 
 
จากการสำรวจยังพบว่า อายุของผู้เสพยาเสพติดครั้งแรกอยู่ระหว่าง 20 -29 ปี มากที่สุด คิดเป็นอัตราส่วน 44 % ต่อเนื่อง 5 ปี รองลงมาคืออายุระหว่าง 30-39 ปี และต่ำกว่า 19 ปี รวมแล้วมีมากกว่า 90 % และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำนักงานอาหารและยาร่วมกับกลุ่มสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามศาสนสถานกว่า 9000 แห่ง ทั่วไต้หวัน 
1561006823m.jpg
หลิน จวิ้นหง (林俊宏) // ผอ. Taiwan AIDS Foundation ระบุ ยาเสพติดให้โทษแก่ร่างกายอย่างหนัก เสพยาเคเพียงครั้งเดียว ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปตลอดชีวิต 
เมื่อเสพยา อวัยวะทุกส่วนในร่างกายจะถูกทำลายเสียหาย
 
องค์การอาหารและยา ย้ำว่า ได้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามที่ทำงาน สถานศึกษา ชุมชน มาหลายปี แต่ไม่มีการรณรงค์ในศาสนสถาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้กิจกรรมแห่เทพเจ้าอยู่ในกระแสนิยมและการดูแลศาสนสถานเป็นระบบมากขึ้น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในศาสนสถานก็จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนมากขึ้น 
 

2022杭州亞運 台灣百金之路