ทำงานวันแรกหลังตรุษจีน ไชน่าแอร์ไลน์ยกเลิก26 เที่ยวบิน

ทำงานวันแรกหลังตรุษจีน ไชน่าแอร์ไลน์ยกเลิก26 เที่ยวบิน
 
   นักบินไชน่าแอร์ไลน์ยังหยุดงานประท้วงต่อ!วันที่ 11 ก.พ.ซึ่งเป็นวันทำงานวันแรกหลังหยุดตรุษจีน เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ยังมีผู้โดยสารเข้าคิวยาวเหยียด ผู้โดยสารบ่นกันระงม
    นักบินไชน่าแอร์ไลน์หยุดงานประท้วงเป็นวันที่ 4 ขณะเดียวกันเป็นวันแรกที่เปิดทำงานหลังหยุดตรุษจีน(เที่ยวบินระหว่างสนามบินซงซานและไทจงไม่ได้รับผลกระทบ) สนามบินเสี่ยวกั่ง เที่ยวบินระหว่างเกาสง-กรุงเทพฯและฮ่องกงถูกยกเลิก 4 เที่ยวบิน สนามบินเถาหยวน เที่ยวบินระหว่างไทเป-ฮ่องกง พนมเปญ ทาคามัตสึ ลอนดอน ถูกยกเลิก 22 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 26 เที่ยวบิน
    วันที่ 11 ก.พ.ซึ่งเป็นวันเปิดทำงานวันแรกหลังหยุดตรุษจีน  สนามบินเถาหยวนมีเครื่องบินโดยสารขึ้นลงมากถึง 724 เที่ยวบิน คาดปริมาณผู้โดยสารเข้าออกจะมากถึง 140,000 คน แม้จะน้อยกว่าเมื่ือวันที่ 10 ก.พ. ที่มีผู้โดยสารเข้าออกร่วม 160,000 คน แต่เทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 12.5% (จำนวนผู้โดยสารที่มากถึงขนาดนี้) บวกกับการหยุดงานประท้วงของนักบินไชน่าแอร์ไลน์ ทำให้สนามบินเถาหยวนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างแข็งขัน
 
แปลและเรียบเรียง // อัญชัน ทรงพุทธิ์