เทศกาลชมดอกไม้ฟาร์มอู่หลิงเริ่มควบคุมจราจรวันที่ 7 ก.พ.

เทศกาลชมดอกไม้ฟาร์มอู่หลิงเริ่มควบคุมจราจรวันที่ 7 ก.พ.  
 
          ดอกซากุระที่ฟาร์มอู่หลิง เมืองไทจง คาดว่าจะบานสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน กระทรวงคมนาคมจึงประกาศควบคุมจราจรระหว่างวันที่ 7 - 27 ก.พ. รวม 21 วัน นอกจากจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแล้ว นทท. พักแรม ยังต้องขอบัตรผ่านทางล่วงหน้า ส่วนรถทัวร์ต้องมีใบบันทึกชั่วโมงขับขี่ และต้องใช้คนขับคู่ด้วย   
          เทศกาลชมดอกไม้ที่ฟาร์มอู่หลิงปีนี้มีการควบคุมการจราจรยาวนาน 21 วัน ผู้ที่วางแผนจะไปเที่ยวชมต้องขอบัตรผ่านทางล่วงหน้าก่อนวันที่ 10 ม.ค. นี้ ส่วนตั๋วโดยสารรถทัวร์สามารถซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รถทัวร์จะถูกตรวจสอบ ชม. ขับขี่ โดยห้ามขับขี่เกินวันละ 12 ชม. และต้องมีคนขับรถ 2 คน โดยต้องเปลี่ยนเวรขับรถในช่วงขากลับที่สถานีพักรถอี๋หลัน
1547100048l.jpg