เทศกาลทะเลดอกไม้ที่ไทจง เปิดฉากขึ้นแล้ว เดินเที่ยวสบาย

เทศกาลทะเลดอกไม้ที่ไทจง เปิดฉากขึ้นแล้ว เดินเที่ยวสบาย 
   เทศกาลทะเลดอกไม้ที่ซินเซ่อ นครไทจงเปิดฉากขึ้นแล้ว ปีนี้คนน้อยลงเพราะตรงกับช่วงมหกรรมพืชสวนโลกไทจง ทำให้ผู้ชมงานสามารถเดินชมดอกไม้ได้อย่างสบายอารมณ์
    นอกจากทะเลดอกไม้ที่ใช้พื้นที่มากถึง 50 เฮกตาร์แล้ว ในปีนี้ยังมีการเพิ่ม "โซนพืชกินได้" เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาอาหารเกษตร นอกจากนี้ยังมีโซนการจัดแสดงวัฒนธรรมฮากกาด้วย 
   จงเหวินฉวน(鍾文全) รองผอ.สถานีเพาะขยายกล้าพันธุ์พืช คณะกรรมการการเกษตรเปิดเผยว่า "เปิดมา 4  วัน มีคนเข้าชมประมาณ 1.5 แสนคนครั้ง ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดียวกัน น่าจะประมาณ 1.6 แสน ไม่ว่าจะมหกรรมพืชสวนโลกหรือเทศกาลทะเลดอกไม้
เราจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน"
1544161006d.jpg
    หลังประกาศให้ชาวไทจงเข้าชมมหกรรมพืชสวนโลกฟรี ในวันหยุดมีผู้ชมอย่างน้อย 2-3 หมื่นคน ขณะที่ผู้ชมงานเทศกาลทะเลดอกไม้ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ไม่ได้รับผล
กระทบมากนัก
    สถานีเพาะขยายกล้าพันธุ์พืช คณะกรรมการการเกษตรเผยว่า แม้ผู้เข้าชมงานเทศกาลทะเลดอกไม้ในช่วงแรกไม่มากนัก แต่สองงานนี้จะช่วยส่งเสริมกันและกัน โดยคาดว่า ในช่วง 2 สัปดาห์นี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 8 แสนคนครั้ง สร้างเม็ดเงินได้ 380 ล้านเหรียญไต้หวัน
 
 
แปลและเรียบเรียง // อัญชัน ทรงพุทธิ์