Đoàn thể lao động thúc chính phủ trả lại 7 ngày nghỉ

Đoàn thể lao động thúc chính phủ trả lại 7 ngày nghỉ 
 
     Vì bất mãn chính phủ Đảng Dân tiến cầm quyền hai năm đã sửa đổi hai lần Luật Lao động cơ bản, ngày 4-12 có hơn 10 đoàn thể lao động tập họp trước Bộ Nội chính giơ cao biểu ngữ và hô lớn khẩu hiệu đòi chính phủ kiểm điểm toàn diện, bảo đảm có 19 ngày nghỉ lễ và hãy nhanh trả lại 7 ngày nghỉ cho người lao động.
 
Mong tổ chức buổi điều trần công chúng giành lại ngày nghỉ 
 
     Đoàn thể lao động cho biết, vì 7 ngày nghỉ này liên quan đến điều kiện lao động của nhân dân, nên cần khởi động nhanh trình tự mở buổi điều trần công chúng hay điều trần lập pháp, thu thập rộng rãi ý kiến của công đoàn và tổ chức dân sự, để thảo luận việc ấn định ngày lễ quốc gia, Bộ Nội chính cũng cử đại diện tiếp nhận lá thư trần tình của đoàn thể lao động. 
 
Viện Hành chính từ chối khôi phục lại 7 ngày nghỉ 
 
     Sau sự tập họp tại Bộ Nội chính, Đoàn thể lao động đã chuyển đến Viện Hành chính đệ trình lá thư trần tình, trước yêu sách đưa ra, Viện Hành chính nhấn mạnh 7 ngày nghỉ này thuộc ngày nghỉ lễ kỷ niệm đã được xóa bỏ vào giai đoạn 1 sửa đổi Luật lao động cơ bản, đã dựa theo nguồn pháp luật xác định rõ mỗi tuần nghỉ hai ngày, giúp cho lao động và công viên chức toàn quốc được có ngày nghỉ đồng bộ, hiện không cần thiết cho việc khôi phục lại 7 ngày nghỉ.
 
Biên tập: Minh Hà
1544076752e.jpg