งานศิลปะจากเศษหินอ่อน โปรโมทการท่องเที่ยวฮัวเหลียน

งานศิลปะจากเศษหินอ่อน โปรโมทการท่องเที่ยวฮัวเหลียน
 
     เด็กนักเรียนจาก(โรงเรียนประถมศึกษาจงหยวน) เมืองฮัวเหลียนนำเศษหินอ่อนที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะส่งมอบให้แก่ไอดอลหวังช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวฮัวเหลียน
 
     หลีเหวยเฉิง(李偉誠 ) นักเรียนจาก รร.ประถมศึกษาจงหยวน เมืองฮัวเหลียนกล่าวว่า "หนูหวังว่า(หลินเจ๋อเชวียน)เขาจะมาฮัวเหลียน เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของฮัวเหลียน" ขณะที่จางเหิงฉือ(張恆慈 ) นักเรียนจาก รร.ประถมศึกษาจงหยวน เมืองฮัวเหลียนอีกคนบอกว่า "หนูอยากจะมอบให้ A-Lin  เพราะอยากให้เธอมาเที่ยวฮัวเหลียน ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของฮัวเหลียน  อยากให้ผู้คนรู้จักเธอมากขึ้นแล้วก็อยากให้มีคนรู้จักฮัวเหลียนมากขึ้นด้วย"
 
    เขตพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ฮัวเหลียนในปัจจุบันถูกแปรสภาพเป็นลานจอดรถชั่วคราว และตัวเมืองก็ทยอยฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม แม้จะเข้าสู่ช่วงปิดซัมเมอร์แล้วแต่การท่องเที่ยวยังไม่กระเตื้องขึ้น เด็กนักเรียนเหล่านี้หวังว่าพวกเขาจะช่วยเหลือบ้านเกิดได้บ้าง
 
 
   กันเหรินเสียน( 干仁賢 )ครูใหญ่ รร.ประถมศึกษาจงหยวน เมืองฮัวเหลียนกล่าวว่า "เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะ ไม่ควรจะอยู่แต่ในหอคอยงาช้างเราต้องเชื่อมต่อกับกระแสความเป็นไปของสังคมซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่การท่องเที่ยวของฮัวเหลียน"
 
    ผลงานของเด็กๆมีทั้งหมด 100 ชิ้น ทางโรงเรียนได้จัดส่งให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงตามความต้องการของเด็กๆ หวังว่าบุคคลเหล่านี้จะเดินทางมาเยือนฮัวเหลียน หรือช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวฮัวเหลียน เพื่อให้การท่องเที่ยวฮัวเหลียนกลับมารุ่งเรืองดังเดิม
 

全台敬老金大調查